Cactusweelde welkom

Wat is Cactusweelde vzw?

Cactusweelde vzw is de oudste Belgische vereniging. Ze is ontstaan in 1954, toen nog als afdeling van Succulenta. In 1963 ging ze zelfstandig verder als VZW (Belgisch Staatsblad nr 4634) In de loop der jaren telde ze 12 afdelingen waarvan er enkele op hun beurt zelfstandig werden onder een andere naam ofwel teloor gingen.
Cactusweelde heeft als doelstelling het verenigen van liefhebbers van cactussen, vetplanten en kamerplanten. Onder hen vind men niet alleen de meest gevorderde liefhebbers, zowel mannelijke als vrouwelijke, maar ook diegenen die pas met de hobby hebben aangevangen.

Elke afdeling kent een maandelijkse bijeenkomst van haar leden, stelt een jaarprogramma samen met o.a. dialezingen en bijzondere vergaderingen i.v.m. zaaien, enten enz.

Iedere afdeling :

  • heeft haar eigen bibliotheek, de oudste en meest gerenommeerde is deze van afdeling Antwerpen;
  • geeft haar eigen Kringpost uit waarin o.a. worden vermeld: tips voor plantenverzorging, reizen en uitstappen, opendeurdagen, tentoonstellingen en de verslagen van vergaderingen.

Ieder jaar, in de herfst, heeft er de Jaarlijkse Happening plaats, het equivalent van de vroegere Jaarlijkse Ledenvergadering.
Behalve het Statutaire gedeelte is er ook een kwaliteitsvolle dialezing door een gerenommeerd spreker.

Cactusweelde is ook een stuwende kracht achter de Europese Landenconferentie ofte E.L.K. die ieder jaar plaats grijpt in de Blankenbergse Duinse Polders.

Cactusweelde is mede-uitgever/realisator van het Belgisch Nederlandstalig Tijdschrift CaVeKa, het maandblad voor liefhebbers van Cactussen, Vetplanten en Kamerplanten. Momenteel werken 11 belgische verenigingen hier aan mee.

Behalve de afdelingen van Cactusweelde zijn er, vanaf de kust tot in de Limburg, nog zusterverenigingen zodat eenieder er een plaats vindt waar men terecht kan.

Antwerpen Turnhout Zuiderkempen